DBP Management is een multi disciplinair, internationaal opererend project management consultant, gestart in 2010. 

DBP Management is voornamelijk actief in procesindustrieën, energiemarkten en commercieel vastgoed en is een van de vier dochterondernemingen de ENCODE Group.
De belangrijkste diensten zijn (interim) projectmanagement, engineering & constructie management en change & implementatie management. De projectmanagers van DBP Management hebben veel ervaring, van kerncentrales tot HVAC-systemen. Andere voorbeelden zijn hoogovens (10.000 ton), tankterminals (van 100.000 tot 500.000 kubieke meter), de ontwikkeling van zeehavens en laad- en losterminals, commercieel vastgoed en soja-verwerkings installaties.

Gezondheid en veiligheid

DBP Management ziet de gezondheid en veiligheid van medewerkers en bezoekers als een topprioriteit. Het ondersteunt het behoud van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en bevordert een cultuur die is gericht op bewustwording, open communicatie, veiligheidseducatie, toezicht en slimme werkmethoden. Het uiteindelijke doel is om geen werkgerelateerde verwondingen en ongevallen te hebben.


DBP handen square.jpg


EPZ windmolen.JPG


DBP_personen.jpg


werkfoto_vergadering_square.jpg

30

jaren ervaring

352.800

man-uren per jaar

96.3%

terugkerende klanten

19

landen