DBP management

Chemie moet in 2030 meer opbrengen en groener zijn

De chemische industrie moet in 2030 samen met de rubber- en kunststofindustrie een omzet hebben van 97 miljard euro, jaarlijks 3,5 procent investeren, 15 procent biobased zijn en 10 procent gerecyclede grondstoffen, voor 76 duizend banen zorgen en 7 procent r&d. Dit meldt het deze maand verschenen ‘Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030’, een publicatie van de Topsector Chemie.


Om dat te bereiken willen beide sectoren onder meer nog zwaarder inzetten op samenwerking met de overheid. Dit moet onder meer uitmonden in minder regeldruk voor de chemische industrie en zwaardere inzet op duurzame economie. Ook de wisselwerking met universiteiten en kennisinstellingen wordt vergroot, zodat zij vaker samen optrekken en zo doorbraken realiseren.


Daarnaast zijn er op Europees niveau veranderingen nodig om de doelen te bereiken. Zo moeten energie en grondstoffen in vergelijking met de VS en het Midden-Oosten beter betaalbaar worden. Ook moet de Europese Unie zwaar inzetten op research & innovatie en de steden rond chemieclusters dusdanig aantrekkelijk maken dat internationaal toptalent hier graag komt wonen.


De uitgave is gemaakt om een leidraad te hebben voor de activiteiten die de sector de komende vijftien jaar onderneemt. De Topsector Chemie spreekt van ‘een ambitieus, maar haalbaar beeld’. Hierin worden bestaande plants grondig vernieuwd, dalen de kosten voor de sector en vindt er een serieuze ‘queeste’ plaats naar een duurzame economie.

Bron: Petrochem.nlGepubliceerd op: 18-06-2015 Share this:


Vacancies


Search Vacancie


Kaasmakerstraat 40
3194 DJ Hoogvliet
The Netherlands

Mauritslaan 49
kantoor 7.1.22
6129 EL Urmond
The Netherlands

T +31 (0)10 433 58 29
E info@dbpmanagement.com
privacy statement medewerkers - privacy statement niet medewerkers