DBP management

Russische tankterminal in Rotterdam gaat niet door

Havenbedrijf Rotterdam en het Russische Summa Group hebben hun contract voor de realisatie van de Tank Terminal Europoort West beëindigd. De terminal, die uiteindelijk een opslagcapaciteit van ruim 3 miljoen kubieke meter zou krijgen, was bedoeld voor de doorvoer van Oeral-type ruwe olie en olieproducten.


Eind 2010 startte het Havenbedrijf een ‘open beoordelingsprocedure’ die leidde tot een contract met Shtandart TT, een 100 procent dochteronderneming van Summa Group. Begin 2013 droeg het Havenbedrijf het terrein bouwrijp over aan Shtandart. Begin 2015 waren alle bouw- en milieuvergunningen afgegeven die nodig zijn voor de aanleg en het operationeel zijn van de terminal.


Niet haalbaar.
Het vier jaar geleden gesloten contract tussen het Havenbedrijf en Shtandart TT bevat afspraken over de planning en de hoeveelheden ruwe olie en olieproducten die op de terminal overgeslagen zouden worden. Shtandart TT is recentelijk het gesprek aangegaan over de haalbaarheid van het project, wat heeft geleid tot de beslissing het gezamenlijke project te beëindigen.

Gelet op de dynamiek in de mondiale oliesector en ontwikkelingen in de overslag van olieproducten in Rotterdam, is het Havenbedrijf van mening dat het mogelijk is het terminalconcept met een andere partij te ontwikkelen nu het terrein weer beschikbaar is. De overslag van minerale olieproducten lag het eerste halfjaar van 2015 meer dan 25 procent boven het niveau van vorig jaar. De belangrijkste reden hiervan is een toename van Russische stookolie die via Rotterdam naar het Verre Oosten is verscheept. De laatste tien jaar komt ongeveer 30 procent van de ruwe olie in Rotterdam uit Rusland. Het Havenbedrijf is ervan overtuigd dat de beëindiging van het contract met Shtandart geen effect zal hebben op de omvangrijke hoeveelheden ruwe olie en olieproducten die tussen Rusland en Rotterdam verscheept worden.

Bron: Petrochem.nlGepubliceerd op: 16-07-2015 Share this:


Vacancies


Search Vacancie


Kaasmakerstraat 40
3194 DJ Hoogvliet
The Netherlands

Mauritslaan 49
kantoor 7.1.22
6129 EL Urmond
The Netherlands

T +31 (0)10 433 58 29
E info@dbpmanagement.com
privacy statement medewerkers - privacy statement niet medewerkers