DBP management

Groot onderhoud bij Zeeland Refinery

De installaties van Zeeland Refinery liggen sinds 5 mei stil voor groot onderhoud van 6 weken. Tegelijkertijd worden er ook een aantal belangrijke projecten voor de toekomst van de raffinaderij gerealiseerd.
Het is voor de raffinaderij de grootste onderhoudsstop ooit. De laatste stop was vijf jaar geleden en de volgende zal pas weer over zes jaar zijn.

De werkzaamheden vergen in totaal ruim achthonderdduizend manuren. Op de drukste momenten zullen tot wel drieduizend mensen op de site aan het werk zijn. Als de stop volgens plan verloopt, kunnen vanaf 9 juni de eerste fabrieken weer in bedrijf worden genomen.

Projecten
Naast het onderhoud van de fabrieken is ook de uitvoering en afronding van projecten heel belangrijk in de onderhoudsstop. Het zijn projecten op het gebied van modernisering van de fabrieksinstallaties, het verder verbeteren van de veiligheid, vermindering van de milieubelasting en verhoging van de flexibiliteit. Ze zijn van groot belang voor de toekomst van de raffinaderij. Er wordt een aantal projecten in één van onze belangrijkste fabriekseenheden, de hydrocracker uitgevoerd.
Deze projecten verhogen de flexibiliteit van de raffinaderij en maken het mogelijk de hydrocracker op hogere capaciteit te opereren. Naast de hydrocracker projecten wordt er nog een aantal projecten uitgevoerd om het energieverbruik te verminderen.
Dat betekent dat ze minder kooldioxide uit gaan stoten en dat de productiekosten omlaag gaan. De totale investering van al deze projecten is 64 miljoen euro. Daar bovenop komen nog de kosten voor  het onderhoud in de stop, 80 miljoen euro.


Fakkel
Ze hebben een nieuw stuk voor de fakkel gebouwd. Het nieuwe stuk zal in de tweede helft van mei direct onder de top van de fakkel worden geplaatst. Dit wordt spectaculair omdat de top van de fakkel daarvoor ongeveer 115 meter omhoog moet worden gehesen.Gepubliceerd op: 13-05-2014 Share this:


Vacancies


Search Vacancie


Kaasmakerstraat 40
3194 DJ Hoogvliet
The Netherlands

Mauritslaan 49
kantoor 7.1.22
6129 EL Urmond
The Netherlands

T +31 (0)10 433 58 29
E info@dbpmanagement.com
privacy statement medewerkers - privacy statement niet medewerkers