DBP management

CBS: industrie verwacht meer te investeren

De chemische industrie en raffinagesector in Nederland verwachten dit jaar meer te gaan investeren dan in 2013. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind vorige week bekend. De stijging zou volgens de laatste cijfers 12 procent zijn, goed voor zo’n 2,5 miljard euro. Eind vorig jaar dachten de sectoren juist nog 1 procent mínder te gaan investeren.


– 9 procent meer investeringen verwacht in 2014
– De verwachtingen per bedrijfstak lopen sterk uiteen
– Investeringen in 2013 het sterkst toegenomen in de voedings- en genotmiddelenindustrie


Uit de voorjaarsmeting is gebleken dat ondernemers in de industrie dit jaar 9 procent meer
verwachten te investeren dan in 2013. De investeringsverwachtingen voor 2014 blijken echter sterk te fluctueren bij de diverse bedrijfstakken. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend gemaakt.
 
De grootste stijging in de investeringen wordt verwacht in de voedings- en genotmiddelenindustrie, metaal-elektro industrie en bij de raffinaderijen en chemie. Het
leeuwendeel (meer dan 85 procent) van de investeringen in de industrie vindt plaats binnen deze drie bedrijfstakken Ondernemers in de overige industrie en de papier en grafische
industrie verwachten minder te investeren dan in 2013.
 
In 2013 hebben de ondernemers in de industrie voor 7,2 miljard euro geïnvesteerd. Dit is 2,5 procent minder dan een jaar eerder. De grootste daling van 0,5 miljard euro trad op bij de raffinaderijen en chemie. De grootste stijging trad op in de voedings- en
genotmiddelenindustrie. In deze bedrijfstak is 17 procent meer geïnvesteerd dan in 2012.


Reorganisaties
De Vereniging van de Nederlandse Chemie (VNCI) laat weten dat zij het signaal herkent dat er meer geïnvesteerd gaat worden in de chemie, maar zegt niets over namen en rugnummers. Bovendien meldt de woordvoerder dat de VNCI ook verhalen ter ore komen over investeringsplannen die terug de koelkast ingaan vanwege de onzekere marktomstandigheden.
 
Daarnaast benadrukt de vereniging dat met de grotere investeringsbereid de crisis nog niet definitief voorbij is. Zij voorspelt dat er nog enkele jaren met geen of weinig groei voor de boeg zijn. Het hoofdthema blijft de komende jaren daarom kostenbesparing, onder meer via reorganisaties.


Grootste investeerders
Ook als geheel denkt de industrie meer dit jaar meer te investeren dan in 2013. De totale stijging bedraagt 9 procent, een toename van 7,2 miljard naar ruim 7,8 miljard. Naast de chemie pakken de voedings- en genotmiddelenindustrie en de metaal-elektro-industrie flink uit. Chemie, voeding en metaal-elektro zijn tegelijkertijd de grootste investeerders in absolute aantallen. De meeste van de andere sectoren denken juist minder geld te besteden aan nieuwe machines en panden. Het CBS baseert zijn investeringscijfers op een steekproef die het bureau in februari en september houdt. Hierin vragen de economen aan honderden bedrijven in de chemie en raffinage wat de totale aanschafwaarde is van de door hen geplande materiële vaste activa die de komende tijd gebruikt gaan worden.Gepubliceerd op: 01-05-2014 Share this:


Vacancies


Search Vacancie


Kaasmakerstraat 40
3194 DJ Hoogvliet
The Netherlands

Mauritslaan 49
kantoor 7.1.22
6129 EL Urmond
The Netherlands

T +31 (0)10 433 58 29
E info@dbpmanagement.com
privacy statement medewerkers - privacy statement niet medewerkers