DBP management

Croda gebruikt afvalwater in proces

Hieronder een mooi project bij onze klant Croda waarbij een Project Manager van DBP Management en een Process Engineer van The Badger Company betrokken waren. 


Croda, wereldwijde leverancier van specialiteitchemicaliën op basis van natuurlijke grondstoffen neemt binnenkort een ultramoderne membraanfiltratie installatie in gebruik die gezuiverd afvalwater na demineralisatie geschikt maakt voor gebruik in de processen en de stoomketels. Met de nieuwe installatie wordt de onttrekking van ongeveer 500.000 ton per jaar grondwater voorkomen, reduceert het gebruik van chemicaliën voor de huidige waterzuiveringsprocessen met meer dan negentig procent, worden grote hoeveelheden CO2 bespaard nodig bij de productie van deze chemicaliën en neemt de lozing van zouten op het oppervlakte water sterk af. Het proceswater en de stoom eindigen weer in de waterzuivering waarmee dus een kringloop ontstaan is en het milieu wordt gespaard. 

Croda koos voor een nieuwe techniek van ultrafiltratie en omgekeerde osmose vanwege de robuustheid van het systeem, de lage investeringskosten en het lage energieverbruik. Tevens werd een innovatief systeem voor de onderhoudsreiniging van de ultrafiltratiemembranen ontwikkeld waardoor het gebruik van chemicaliën met ruim 85 procent vermindert ten opzichte van conventionele reinigingen.

Binnen Nederland zijn in de chemische industrie weinig systemen in gebruik die afvalwater hergebruiken op een zodanig grote schaal. Omdat we onbekend waren met de techniek, wilden we het voorgestelde systeem eerst zelf uitgebreid testen en vooral de robuustheid nagaan, voordat we een beslissing namen’, aldus Danny Zwakhals, Site Engineering Manager van Croda. Het bleek een robuuste en duurzame oplossing te zijn met een gunstig laag energieverbruik waar Croda naar op zoek was. 

Croda staat op de 28ste plaats in de Global 100 van meest duurzame bedrijven in de wereld. Deze zuiveringsoplossing zal de komende jaren hier zeker aan bijdragen.Gepubliceerd op: 02-04-2014 Share this:


Vacancies


Search Vacancie


Kaasmakerstraat 40
3194 DJ Hoogvliet
The Netherlands

Mauritslaan 49
kantoor 7.1.22
6129 EL Urmond
The Netherlands

T +31 (0)10 433 58 29
E info@dbpmanagement.com
privacy statement medewerkers - privacy statement niet medewerkers