DBP management

Deltalinqs introduceert vernieuwde veiligheidsinstructies

Veiligheid is in Mainport Rotterdam een topprioriteit. Om dit te ondersteunen heeft Deltalinqs enige tijd terug samen met haar leden het project het Nieuwe Werken met Derden opgestart. In dit project stond vooral de vraag centraal hoe het werken met derden veiliger, betrouwbaarder en tegelijkertijd efficiënter kon worden ingericht. Er is een nieuw stelsel beschikbaar, waardoor bedrijven nu de beschikking hebben over een efficiënte infrastructuur die het mogelijk maakt veilig werken met derden nog beter te beheersen.


Op donderdag 27 maart jl. werd het nieuwe stelsel rondom het Veilig Werken met Derden aan de Deltalinqs-leden gepresenteerd. Meer dan 90 deelnemers maakten kennis met de onderdelen ‘gezamenlijke veiligheidsinstructies, de bijbehorende wijze van toetsen en het digitaal registreren van het toetsresultaat.'


Veiligheidsinstructies
Om duidelijkheid te scheppen over welke regels op risicovolle locaties gelden, hebben de bedrijven in Mainport Rotterdam in samenwerking met Deltalinqs een zestal gezamenlijke veiligheidsinstructies ontwikkeld. Deze Deltalinqs veiligheidsinstructies zijn geheel vernieuwd en standaard beschikbaar in acht talen. De instructies zijn echter geen doel op zich, het gaat vooral om het doelmatig overbrengen van de veiligheidsboodschap en toetsen ervan. Alleen een bevoegde examinator die zelf ook over de nodige veiligheidskennis beschikt, mag de trainingen verzorgen, toetsen en registreren. Na het afsluiten van een licentieovereenkomst en het volgen van een training, krijgt de examinator na biometrische verificatie toegang tot een examenbank en kan hij willekeurig toetsen samenstellen en afnemen.


Digital Safety Passport
Om het toetsresultaat betrouwbaar te registreren is het Digital Safety Passport (DSP) ontwikkeld. Hierop kan de examinator een digitaal stempel zetten. Het DSP is een betrouwbaar alternatief voor het papieren veiligheidspaspoort (ook hierin kan overigens nog steeds handmatig een stempel worden gezet). Het DSP is voorzien van biometrie, die de informatie uniek koppelt aan de eigenaar van het DSP. Hierdoor kan het Digital Safety Passport twee belangrijke vragen beantwoorden: is de persoon degene die hij zegt dat hij is en kan hij datgene wat hij zegt dat hij kan. Een digitalisering van het systeem biedt tevens een scala aan mogelijkheden voor verdere optimalisering. Zo wordt betrouwbare informatieuitwisseling en expiratiebewaking door het systeem gefaciliteerd.

Het Nieuwe Werken met Derden wordt ondersteund door verschillende landelijke brancheorganisaties, zie ook www.digitalsafetypassport.nl.http://www.deltalinqs.nl/index.php?mod=news§ion=Nieuwsberichten&id=155&newsId=296Gepubliceerd op: 03-04-2014 Share this:


Vacancies


Search Vacancie


Kaasmakerstraat 40
3194 DJ Hoogvliet
The Netherlands

Mauritslaan 49
kantoor 7.1.22
6129 EL Urmond
The Netherlands

T +31 (0)10 433 58 29
E info@dbpmanagement.com
privacy statement medewerkers - privacy statement niet medewerkers